A Real Shower cauda equina sindromu ilə yaşayan isə

Cauda Equina Syndrome Finally Singing in the ShowerI've reached another milestone! Duran isə bu həftə tam duş edə idi!

That doesn't sound like a big deal to some, lakin bizə olan bir müddət üçün daimi Cauda Equina sendromu ilə məşğul bir seçim deyil. CES sizdən edir şeylərdən biri ayağı gücü. Even if feeling returns, gücü bilməz. So to stand in the shower for the few minutes it takes to shower, və duş fiziki güc əlavə, Mənim üçün böyük bir mərhələdir!

One letdown though is that it did take so much strength that I can't do it every day, or even most days... hələ. But the future is before us and we shall see what it brings, lakin indi mən duş oturacaq xəndək bilməz. I am currently passing Month 13 CES ilə, so I've really got to get busy on my Month 12 və ay 13 hesabat! Hope to have them up this weekend.