Aire calent (bé, en realitat, refrigerant del motor)

 

This week, nostre 98 Cadillac va començar a filtrar líquid refrigerant del motor. NOT a good thing...

Així que ens va portar a la botiga. Resulta que era una tapa de radiador que va sortir malament.

This IS a good thing...

Amb els meus CES, Necessito un vehicle amb més d'una habitació mitjana per entrar i sortir de. Vehicles with ingress and egress which require acrobatic skills are not good. Per a mi, that is most vehicles.

Since our "Piggy" is old, we know that sooner or later, a repair will be needed that is worth more than the car is. But for now, other than the gas, she's cheap transportation. DRIVE ON!!

My_1998_Northstar_V8_Cadillac_Deville