Ang mga pulong nga naghulagway sa akong kasinatian uban sa Cauda Equina Syndrome

JUST bag-o lang miabut ko sa usa ka tudling sa akong pagtuon sa Bibliya nga tinuod nga misulti kanako. It showed me something that has happened with me, apan wala ako nakaamgo nga kini. In 1 Pedro 4: 1-2, kini nahisulat, "1 Busa, tungod kay si Cristo nag-antus diha sa iyang lawas, sangkapi ninyo ang inyong kaugalingon sa samang kinaiya, tungod kay bisan kinsa nga nag-antos sa lawas ang gibuhat sa sala. 2 Ingon sa usa ka resulta, sila dili mabuhi ang uban sa ilang mga yutan-ong kinabuhi alang sa dautan sa tawo nga mga tinguha, apan hinoon alang sa kabubut-on sa Dios." [1Sa 4:1-2 NIV]nature-243483_640

Atol sa 20 mga bulan ako nagpuyo uban sa Cauda Equina Syndrome, Sa Dios ang hinay-hinay nga nakapausab sa akong focus gikan kanako ngadto Kaniya. As these verses say, Ako gibuhat sa sala. Now that doesn't mean I won't, lamang nga ang akong focus mao ang karon sa usa ka lain-laing mga direksyon - paingon sa taas ngadto sa Dios. As such, mga butang nga sa makausa gihimo sa kalipay alang kanako - ug gibantayan kanako gikan sa suod sa Dios - anaa sa akong likod nga panglantaw salamin. I want to live the rest of my life 100% alang sa kabubut-on sa Dios.