Nodyn i'ch atgoffa amserol oddi wrth yr Arglwydd

Blessed be your nameRoedd heddiw yn ddiwrnod gwych yn Eglwys y Bedyddwyr Melin Lifio yn Powell, Ohio. Cyfarwyddo'r Arglwydd yr hawl cerddoriaeth lle mae fy ngwraig a minnau yn - beth nodyn atgoffa amserol! Yna y gweinidog yn pregethu bregeth fawr ar "Wrestling with God." So many of Pastor Nuhfer's sermons take a look at old, familiar scripture passages and looks at them with a different light. Diolch yn fawr, Arglwydd!

One song that really hit the bullseye was Matt Redman's "Bendigedig Bod Eich Enw"...