Χριστούγεννα χαιρετισμό και ετήσιο Βίντεο Ενημέρωση – 3 μου & 30 sec

Του μέχρι! Ahead of time, για μια φορά. And this one is our best yet! Καλά Χριστούγεννα & Ευλογημένο το Νέο Έτος σε όλους σας.

 

Δαβίδ & Kim

Ποια στήλη κάνουν τα μέρη του σώματός σας πέσει κάτω?

anatomy-254129_1280

I'm attending a very interesting class at church on Sunday mornings. It is based on the Φορέας της μελέτης στοιχεία από τις απαντήσεις Στη Γένεση. Our class is being led by a member who is a physical therapist. My wife has a degree in Biology and she is also finding the class interesting (αφού δεν χρησιμοποιούνται πτυχίο πολύ κατά την τελευταία 36 χρόνου.)

Σε μια συνεδρία πρόσφατα, our class leader was talking about the different classifications of either some systems of the body, ή τύπους ιστού, ή μέρη, or something which I don't remember. In any event, Θυμάμαι, "Με Σύνδρομο μου ιππουρίδας, ή από την ηλικία, μέρη του σώματος μου πέσει τώρα σε 2 classifications -"

Those that work...
Those that work...
Those that don't!
Those that don't!

 

 

 

 

 

 

Until next time...

Καλά Χριστούγεννα

Γhristmas Χαιρετισμούς από το σπίτι μας με τη δική σας - Καλά Χριστούγεννα! Ας είστε ευλογημένοι σε αυτή τη σεζόν καθώς γιορτάζουμε Jesus' γέννηση!

 

Από το σπίτι μας με τη δική σας - Καλά Χριστούγεννα!
Από το σπίτι μας με τη δική σας - Καλά Χριστούγεννα!