Αδικία – My Σύνδρομο ιππουρίδας Νομική Story

Επειδή είναι σπάνιο, κάποιοι που αναπτύσσουν το σύνδρομο ιππουρίδας είναι τα θύματα ιατρική αμέλεια. Ανέκδοτες ιστορίες αφθονούν, μαζί με κάποια τεκμηριωμένη αυτά, της CES που τον έφερε ή επιδεινώθηκε από αμέλεια. Λαμβάνοντας υπόψη τους νόμους που καλύπτουν αμέλεια σε διάφορες δικαιοδοσίες και η μεταβλητότητα της CES κάθε ατόμου, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος αν… Περισσότερα Μεγάλη Reading…

s2Member®
bloggers όπως αυτό: