Τίτλος Blog αλλάξει, αλλά ακόμα για το σύνδρομο ιππουρίδας & μου

I have changed the title of my blog. Why? Not out of boredom or just liking change, much has happened since my last post. I’ll soon post about it, but for now we can say that the Lord has changed my view of what has happened to meand His immediate purposes behind it. … Περισσότερα Μεγάλη Reading…

s2Member®
bloggers όπως αυτό: