Archives for March 2014

زندگی کوتاه است – عشق سخت! آماده!

زندگی کوتاه است – عشق سخت & Be Prepared Sunday I was reminded of how short life can be when I received word that one of the young ladies in a youth group I worked with about 30 سال پیش, در داخل خانه اش پیدا شد آخرین روز پنج شنبه. او 43 و در پشت برگ… خواندن بیشتر بزرگ…

دوش رئال در حالی که زندگی با سندرم دم اسب

من دیگر نقطه عطف رسیده ایم! این هفته من قادر به گرفتن یک دوش پر بود در حالی که ایستاده! این مثل یک معامله بزرگ به برخی از صدا نیست, اما به ما که مقابله با سندرم دم اسب ایستاده برای هر طول زمان یک گزینه نیست. یکی از چیزهایی که CES را از شما قدرت پا است…. خواندن بیشتر بزرگ…

s2Member®
وبنوشتنویس این را دوست: