Archives for August 2014

به روز رسانی – 18 ماه قبل… سفر من به سندرم Equina دم شروع

18 ماه قبل ... در فوریه 11, 2013, من هرگز از سندرم Equina دم شنیده بود (CES). که روز بعد تغییر. در این روز بسیار, 18 ماه پیش, من با هیچ احساس زیر کمر من از خواب بیدار شد. چیزی بسیار اشتباه است که قرار بود در بدن من! من آن را نمی دانید پس از آن, اما من شروع سفر… خواندن بیشتر بزرگ…

s2Member®
وبنوشتنویس این را دوست: