به روز رسانی دم اسب سندرم 4-سال منتشر شد!

0 شراره توییتر 0 فیس بوک 0 گوگل پلاس 0 ق 0 پین آن به اشتراک 0 Filament.io 0 شراره ×

I've been meaning to do annual updates, اما, life was busy. I finally got this one done - for my 4th anniversary of living with سندرم اسب دم. So without further ado, here is the 4-year update!

 

0 شراره توییتر 0 فیس بوک 0 گوگل پلاس 0 ق 0 پین آن به اشتراک 0 Filament.io 0 شراره ×
s2Member®
وبنوشتنویس این را دوست: