به روز رسانی دم اسب سندرم 4-سال منتشر شد!

من قصد انجام به روزرسانی های سالانه را داشته ام, اما, زندگی شلوغ بود. بالاخره این یکی رو تموم کردم - برای چهارمین سالگرد زندگی من سندرم اسب دم. بنابراین بدون آزار بیشتر, در اینجا به روز رسانی 4 ساله است!