یک سال پیش امروز…

.1-year later

این بود 1 سال پیش در چنین روزی, من نخاع مجروح شد. این آسیب منجر به سندرم اسب دم در داخل 36 ساعت. I didn't know it then, but my life was about to change forever...

همه در همه, I really wouldn't give it back. بله, من نفرت محدودیت های فیزیکی من در حال حاضر. در همان زمان, من از لحاظ معنوی و عاطفی آزاد شد. من امروز بسیار نزدیک تر به خدا و در روابط من آزاد بیشتر به دلیل آشفتگی و تغییرات که سندرم دم اسب باعث در زندگی من.

در هفته آینده من به ویژه باید 1 نسخه سال از گزارش ماهانه من. از آن خواهد شد یکی دیگر از گام به جلو در سفر من. نگاهت برای آن و به من بپیوندید.

D.V.

داود