بیش از حد, فصل نهایی (ما امیدواریم که…)

Sooner or later it would come down to the water pump. First overheating episode was determined to be due to a faulty radiator header tank cap. That was replaced and no more overheats for several weeks. سپس, in OverheatingThe Sequel , we had to stop on the side of the road and call… خواندن بیشتر بزرگ…

بیش از حد خودرو, بخش 2

خوب, ماشین بیش از حد یک بار دیگر پرورش داده شده سر زشت خود را امروز. ما را در راه ما به خانه از کلیسا زمانی که دمای سیستم خنک کننده شروع به بالا رفتن. این خودرو تحت ماندن شده بود 200 (195 دستگاه تنظیمگرما) مگر اینکه ما اجازه دهید آن را غیر فعال. خب امروز آن را برای حدود بیکار 10 دقیقه قبل از من از کلیسا کردم و… خواندن بیشتر بزرگ…

هوای گرم (خوب, در حقیقت, مایع خنک کننده موتور)

  This week, our 98 Cadillac began leaking engine coolant. NOT a good thingSo we took it to the shop. Turns out it was a radiator cap gone bad. This IS a good thingWith my CES, I need a vehicle with more than average room to get in and out of. Vehicles with… خواندن بیشتر بزرگ…

s2Member®
وبنوشتنویس این را دوست: