ما برگشتیم!

این یک مدت طولانی است, سفر کند, اما ما در روشن هستند! It has been a long while since I've posted. Life has been very, بسیار شلوغ برای ما بسیار بیش از حد طولانی. Some of what was faced dictated that it would be better to remove this website and youtube videos from public view. For that, من در واقع متاسفم.

ویدیو یوتیوب من تقریبا 700 نمایش ها بر روی آن, بنابراین در حال حاضر از آن است که به بعد و به سمت بالا به 1000! Getting the word out about life with CES. Based on interaction on the internet, آن شایع تر از پزشکان تصور است. It isn't, اما, یک جمله به تخت خود را و یا یک صندلی چرخدار برای بقیه عمر خود را. Maybe not even pain!

در حال حاضر, من فقط ارسال این یادداشت کوتاه. More coming soon!

داود
14 سپتامبر 2015