જીવન ટૂંકું છે – લવ હાર્ડ! તૈયાર!

જીવન ટૂંકું છે - લવ હાર્ડ & તૈયાર

love crossરવિવાર હું યુવા ગ્રુપ માં યુવાન મહિલા એક હું વિશે સાથે કામ કર્યું હતું કે હું શબ્દ મળ્યો હતો ત્યારે જીવન કેવી રીતે હોઈ શકે ટૂંકા યાદ આવી હતી 30 વર્ષ પહેલાં, છેલ્લા ગુરુવારે સવારે તેના ઘરની અંદર મૃત હાલતમાં મળ્યો હતો. તેમણે હતી 43 અને પતિ પાછળ નહીં 5 સંતાન. The cause of death is not yet known.

જીવન ટૂંકું છે અને અહીં અમારી સમય હશે ત્યારે અમે ખબર નથી. In light of eternity, અહીં અમારા રોકાણ સામાચારો સંક્ષિપ્ત પરંતુ છે. What will become of you when your body ceases to function and your consciousness opens its eyes on forever? Most people believe that being a good person or doing more good than bad things, બોધ માટે શોધ, અથવા પરંપરાઓ માટે આદર ભરવા મૃત્યુ પછીના જીવનમાં આરામ તેમના આત્માઓ માનશે. Jesus said all of those things are good, પરંતુ પૂરતી સારી નથી.

જુઓ, દેવ પ્રેમ છે, જ્યારે, તેમણે પવિત્ર છે - કે તેને વિશે બધું અર્થ એ થાય, વિચારો, શબ્દો અને ક્રિયાઓ, ન્યાયી હેતુ થી કરવામાં આવે છે. Only if you meet that measure of perfection would you even be able to exist in His presence, માટે તેમણે સંપૂર્ણ પ્રકાશ છે અને તે બધા અંધકાર expels. So all it takes to be unable to be in His presence is one microscopic speck of imperfection. "That's impossible", તમે કહી! You are right about that. So in His Love, He sent Jesus to live the perfect life we're incapable of living. By doing so, Jesus was able to take our place in God's judgement. Jesus stood in our place and took our punishment. Now God is offering us a "ભેટ કાર્ડ" - ઈસુએ. His hand is extended, તેમની આંગળીઓ માં કાર્ડ.

શું અમે હોય કે ભેટ કાર્ડ સ્વીકારી છે. If we don't take that gift card, પછી આપણા શરીરમાં મૃત્યુ પામે છે ત્યારે, our soul cannot be in God's presence - it doesn't have the gift card to pay. It is really that simple. Taking the gift card means our soul is reborn to be molded by God into the character of Jesus - અમને તેઓ આપણા થવા માટે આપી હતી કે ખૂબ જ પ્રેમ જે એ જ ઈસુ. God wants us to Love Hard. Jesus said to love God with all of our being, પોતા પડોશીઓ પ્રેમ, અને ઊંડે અન્ય તમામ ખ્રિસ્તીઓ માટે પ્રેમ.

આ પોસ્ટ ઉદાસી વાર્તા સાથે શરૂઆત કરી, આ મહાન સમાચાર મિશેલ લીધો હતો કે કે પહેલાં ભેટ કાર્ડ ઘણા વર્ષો. When her life ended quite unexpectedly last week, તે ભેટ કાર્ડ પ્રસ્તુત અને કાયમ પવિત્ર પ્રભુની હાજરી કર્યો. What about you? Will you make the choice to take Jesus' offer? It is simple and will change your life and afterlife. How do you do that? Check out these links:

સરળ, સરળ, Step by Step Instructions on Accepting God's Gift

સૂચનાઓ વૈકલ્પિક સેટ

બોટમ લાઇન: જીવન ટૂંકું છે - લવ હાર્ડ & તૈયાર

Update 04/02/2014:

The husband was arrested yesterday for her murder.