Archives for January 2014

Cauda equina תסמונת גורמת יותר נזק

לפעמים זה פשוט לא נראה לסיום. כפי שהיה לי לצמיחה מחודשת עצב לאחר הנזק שנגרם על ידי cauda equina תסמונת שלי, הייתי מסוגל להרגיש כאב בקרסול הימין שלי שלא היה כמו הכאבים בקרסול האחר שלי ולא בצד של הזכות אחת שלי אחר. היה לי את זה בדק את… קריאה יותר גדולה…

החיים שלי עם cauda equina תסמונת – סיפורו של דוד Unthank

הסיפור שלי, החיים שלי עם cauda equina תסמונת, במילים שלי. בוידאו. תהנה! David Transcript: מה קרה? אני עובר משטח התזת בטון. לא רחוק, רק 18 סנטימטרים. ניסיתי להרים ולהחליק אותו ... לא טוב. עמדתי אותו בסופו של הדבר שלו והולכתי אותו - מושלם. מאוחר יותר… קריאה יותר גדולה…

s2Member®
בלוגרים ככה: