איזו עמודה לעשות חלקי הגוף שלך נופלים תחת?

anatomy-254129_1280

I'm attending a very interesting class at church on Sunday mornings. It is based on the גוף של מחקר ראיות על ידי תשובות בספר בראשית. Our class is being led by a member who is a physical therapist. My wife has a degree in Biology and she is also finding the class interesting (לאחר שלא נצל את תואר בהרבה שבעבר 36 שנים.)

בפגישה אחת לאחרונה, our class leader was talking about the different classifications of either some systems of the body, או סוגי רקמות, או חלקים, or something which I don't remember. In any event, אני זוכר שחשבתי, "עם תסמונת זנב הסוס שלי, או מגיל, חלקי הגוף שלי עכשיו נופלים ל 2 classifications -"

Those that work...
Those that work...
Those that don't!
Those that don't!

 

 

 

 

 

 

Until next time...