Archives for January 2014

Cauda Equina Syndrome ua rau ntau tshaj kev puas tsuaj

Tej zaum nws cia li tsis zoo li xaus. Thaum kuv muaj hlab ntsha regrowth tom qab kev puas tsuaj tshwm sim los ntawm kuv Cauda Equina Syndrome, Kuv muaj cuab kav xav tias ib tug mob nyob rau hauv kuv txoj cai pob taws uas twb tsis zoo li lub mob nyob rau hauv kuv lwm yam pob taws tsis rau lwm sab ntawm kuv sab xis ib. I had it checked out… More Great Reading

Kuv Lub Neej Nrog Cauda Equina Syndrome – David Unthank tus Zaj Dab Neeg

Kuv zaj dabneeg, ntawm kuv lub neej nrog Cauda Equina Syndrome, nyob rau hauv kuv tus kheej lo lus. On video. Enjoy! David Transcript: Yuav ua li cas tshwm sim? I was moving a concrete splash pad. Not far, cia li 18 inches. I tried to lift and slide it… not good. I stood it up on its end and walked it – perfect. Later… More Great Reading

s2Member®
%d bloggers like this: