Archives for March 2014

Lub neej yog Luv – Hlub Hard! Yuav Npaj!

Lub neej yog Luv – Hlub Hard & Be Prepared Sunday I was reminded of how short life can be when I received word that one of the young ladies in a youth group I worked with about 30 xyoo dhau los, twb pom tuag hauv nws lub tsev kawg Thursday sawv ntxov. She was 43 and leaves behind… More Great Reading

Ib tug tiag da dej thaum Nyob nrog Cauda Equina Syndrome

Kuv twb los txog rau lwm milestone! This week I was able to take a full shower while standing! Uas tsis sound zoo li ib tug loj deal mus ib txhia, tab sis rau peb uas nrog Cauda Equina Syndrome sawv rau tej yam ntev ntawm lub sij hawm yog tsis ib qho kev xaiv. One of the things CES takes from you is leg strength…. More Great Reading

s2Member®
%d bloggers like this: