Archives for December 2014

Christmas Greeting thiab txhua xyoo hloov tshiab Video – 3 kuv & 30 sec

Nws mus txog! Ahead of time, rau ib zaug. And this one is our best yet! Zoo siab Hnub Christmas & Foom koob hmoov rau xyoo tshiab rau koj tag nrho.   David & Kim

Uas kem ua rau koj lub cev qhov chaw nyob rau hauv lub caij nplooj zeeg?

Kuv mus kawm ib tug heev interesting chav kawm ntawv ntawm lub tsev teev ntuj rau hnub Sunday thaum sawv ntxov. It is based on the Body of Evidence study by Answers In Genesis. Our class is being led by a member who is a physical therapist. My wife has a degree in Biology and she is also finding the class interesting (having not used… More Great Reading

Zoo siab Hnub Christmas

Christmas Greetings from our home to yours – Zoo siab Hnub Christmas! May you be blessed in this season as we celebrate Jesus’ yug!  

s2Member®
%d bloggers like this: