Uas kem ua rau koj lub cev qhov chaw nyob rau hauv lub caij nplooj zeeg?

anatomy-254129_1280

I'm attending a very interesting class at church on Sunday mornings. It is based on the Lub cev ntawm Pov thawj kev kawm no los ntawm cov lus teb rau hauv Chiv Keeb. Our class is being led by a member who is a physical therapist. My wife has a degree in Biology and she is also finding the class interesting (muaj tsis siv nws degree ntau nyob rau hauv lub xeem 36 xyoo.)

Nyob rau hauv ib zaug nyuam qhuav, our class leader was talking about the different classifications of either some systems of the body, los yog nqaij hom, los yog qhov chaw, or something which I don't remember. In any event, Kuv nco txog xav, "Nrog kuv Cauda Equina Syndrome, los yog los ntawm cov muaj hnub nyoog, kuv lub cev qhov chaw tam sim no poob mus rau 2 classifications -"

Those that work...
Those that work...
Those that don't!
Those that don't!

 

 

 

 

 

 

Until next time...