Cauda Equina Syndrome ua rau ntau tshaj kev puas tsuaj

Tej zaum nws cia li tsis zoo li xaus. Thaum kuv muaj hlab ntsha regrowth tom qab kev puas tsuaj tshwm sim los ntawm kuv Cauda Equina Syndrome, Kuv muaj cuab kav xav tias ib tug mob nyob rau hauv kuv txoj cai pob taws uas twb tsis zoo li lub mob nyob rau hauv kuv lwm yam pob taws tsis rau lwm sab ntawm kuv sab xis ib. I had it checked out… More Great Reading

Ces | Lub hli 9 nrog Cauda Equina Syndrome

Lub hli 9 went into the history books on 11/11. I have continued to have improvement in the symptoms of my Cauda Equina Syndrome. Less of my legs are totally numb now, with about another 10% of the numb areas regaining tingly feeling over the course of the month. The bottoms of my feet feel less… More Great Reading

Ces | Lub hli 8 nrog Cauda Equina Syndrome

My 8th month with Cauda Equina Syndrome is in the books now and what a month! We moved back to our old house on Sep 6th and began the process of unpacking. I took time off from Sep 6 - 15 so I could help monitor the move (and maybe even help a little bit.) … More Great Reading

Blog title hloov tiam sis tseem hais txog Cauda Equina Syndrome & kuv

I have changed the title of my blog. Why? Not out of boredom or just liking change, much has happened since my last post. I’ll soon post about it, but for now we can say that the Lord has changed my view of what has happened to meand His immediate purposes behind it. … More Great Reading

s2Member®
%d bloggers like this: