My Life With cauda equina սինդրոմի – Դավիթ Unthank պատմությունը

Իմ պատմությունը, իմ կյանքի հետ cauda equina սինդրոմի, իմ բառերով. Նկարահանելու. Վայելել! David Transcript: Ինչ է պատահել? Ես գնում կոնկրետ թափթփել պահոցում. Ոչ հեռու, պարզապես 18 դյույմ. Ես փորձեցի բարձրացնել եւ սահեցրեք այն ... լավ չէ. Ես կանգնած այն իր ավարտին, եւ քայլում այն ​​կատարյալ. Ավելի ուշ… Ավելի մեծ Reading…

Cauda Equina Syndrome 4-Year Update Released!

I’ve been meaning to do annual updates, սակայն, life was busy. I finally got this one donefor my 4th anniversary of living with Cauda Equina Syndrome. So without further ado, here is the 4-year update!  

Happy New Year!

  David & Kim

5 Weeks To LiveWeek 1

From the Man In The Mirror Bible Study: Finding a Deeper Personal Relationship with God The Big Idea: The turning point of our lives is when we stop seeking the God we want, and start seeking the God who is. Imagine the doctor just told you, “I’m sorry, but you only have five weeks to… Ավելի մեծ Reading…

Enjoying the Ohio weather & sunset

After work this evening, we decided to get out of the house for a while and enjoy the wonderful weather today. We went to a park near our house. A lot of people were out playing basketball, soccer and walking/running on the paved trail. We were the slooooooowwwwww walkers. We did take a nice… Ավելի մեծ Reading…

s2Member®
%D բլոգերներն հավանում է սա: