Archives for May 2013

Դա ջերմության, դա խոնավությունը! Դատավարությունը cauda equina սինդրոմի

Growing up in central Georgia, I often heard this expression. We all know that a humid day feels much more miserable than a day at the same temperature with low humidity. We’re going to look at our human suffering and trials that we encounter in life from the same type of perspective. What I have… Ավելի մեծ Reading…

Ինչ է DavidUnthank.com մասին?

Քանի որ ես մոտենալ 55 տարեկան, Ես կարող եմ ասել, որ ես ունեի մի մեծ կյանք, բայց ես ունեցել նաեւ մարտահրավերներին. I’ve always been one who wants to share the great things I find with others. Those who know, գիտեմ, որ ես չեմ դուրս բերել ուշադրության կենտրոնում ինձ վրա. In and of myself, I… Ավելի մեծ Reading…

s2Member®
%D բլոգերներն հավանում է սա: