Archives for September 2013

CES | Ամիս 7

Another month as a sufferer of CES is in the books. I must say, it has been a pivotal month in my life, if not my recovery. Moving is about done with. We still have a carload of odds & ends remaining at the old place, along with clean up there (and some painting). At… Ավելի մեծ Reading…

Խոսելով մեծ է ընդերքի

Ես իմ վերջնական է, վիրաբուժական (6 ամիս) հետեւել Հնգ. Ես այժմ ազատ է արձակվել, վիրաբուժական հետեւել. Երբ վիրաբույժը ես եւ քննարկում էին, թե ով պետք է ապահովի շարունակական խնամք օր առաջ, մենք իջնում ​​checklist ախտանիշներից, եւ որտեղ ամեն մեկը կանգնած. Երբ հասանք “ծոց”, Ես խոսում… Ավելի մեծ Reading…

s2Member®
%D բլոգերներն հավանում է սա: