Category Archives: Պոչը equine սինդրոմը

Պոչը equine սինդրոմը – my personal journey.

Three YearsLooking Back at Having CES

Wow!

I was looking at a picture on my phone the other day, cleaning off those that have been transferred to the computer. I came across a picture I took of 2 men ice fishing on Indian Lake. 20130209_130638 I didn't know why I had kept that particular photo. Then I saw the date - 02/09/2013.

I didn't know it, but my life was about to be altered forever. The next day, while doing yard work, I moved a concrete splash pad a couple of feet. Unknown to me was that a disc in my back, the L4/L5 disc, had ruptured. It was pushing forward, into the Cauda Equina, the place where your spinal cord splits off into the root nerves that run throughout your body below your waist. As it pushed, the nerves compressed.

You may read about Cauda Equina Syndrome on another page of this site. I have adapted to a new life, a different life. So this is a celebration! Another anniversary in the books and I am still living a useful life - loving my wife, working, teaching, mentoring and striving to leave a positive & challenging legacy for that time when I no longer can do the things on this list.

Thanks for stopping by ~ David

Մենք ետ!

Դա եղել է վաղուց, դանդաղ ուղեւորությունը, բայց մենք ետ պարզ! It has been a long while since I've posted. Life has been very, շատ զբաղված է մեզ համար շատ երկար է. Some of what was faced dictated that it would be better to remove this website and youtube videos from public view. For that, Ես եմ, իրոք, ցավում.

Իմ youtube video գրեթե 700 տեսակետները դրա, Այնպես որ, հիմա է, առաջ եւ վեր են 1000! Getting the word out about life with CES. Based on interaction on the internet, ավելի տարածված է, քան բժիշկները պատկերացնել,. It isn't, սակայն, մի նախադասություն ձեր անկողնում կամ սայլակը համար մնացած ձեր կյանքում. Maybe not even pain!

For այժմ, Ես միայն գրել այս կարճ գրություն. More coming soon!

David
14 Sep 2015

Սուրբ Ծնունդ Վողջյուններ եւ տարեկան Update Video – 3 իմ & 30 վրկ

Its մինչեւ! Ahead of time, մեկ անգամ. And this one is our best yet! Շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ: & Երանի Նոր տարին ձեզ բոլորիդ.

 

David & Kim