Three YearsLooking Back at Having CES

Wow! I was looking at a picture on my phone the other day, cleaning off those that have been transferred to the computer. I came across a picture I took of 2 men ice fishing on Indian Lake. I didn’t know why I had kept that particular photo. Then I saw the date – 02/09/2013…. Ավելի մեծ Reading…

Happy New Year!

  David & Kim

Enjoying the Ohio weather & sunset

After work this evening, we decided to get out of the house for a while and enjoy the wonderful weather today. We went to a park near our house. A lot of people were out playing basketball, soccer and walking/running on the paved trail. We were the slooooooowwwwww walkers. We did take a nice… Ավելի մեծ Reading…

Կյանքը կարճ – Love Hard! Պատրաստ!

Կյանքը կարճ – Love Hard & Պատրաստ կիրակի ես հիշեցի, թե ինչպես կարճ է կյանքը, կարող է լինել այն ժամանակ, երբ ստացա խօսքը, որ երիտասարդ տիկնայք մի երիտասարդական խումբ, աշխատել եմ մոտ 30 տարի առաջ, հայտնաբերվել է մահացած ներսում իր տանը: Անցյալ հինգշաբթի առավոտյան. Նա 43 եւ թողնում ետեւում… Ավելի մեծ Reading…

s2Member®
%D բլոգերներն հավանում է սա: