რაშია კუდის სინდრომი 4-წლიანი განახლება გამოუშვა!

I've been meaning to do annual updates, თუმცა, life was busy. I finally got this one done - for my 4th anniversary of living with რაშია ცხენების ოჯახის სინდრომი. So without further ado, here is the 4-year update!