თურქეთის გადაღება თვალყური…

მიუხედავად იმისა, რომ მე არ მიიღოს რამ ფაქტიურად, I don't think I'm quite as literal as Louie in the following story:

დიდია და მისი მეუღლე რადიოს მოსმენის, როდესაც ისმენენ ამინდის ანგარიში: "თოვლის საგანგებო გამოცხადდა. თქვენ უნდა ავტოსადგომი თქვენი მანქანა უცნაური დანომრილი მხარეს ქუჩის." So Louie gets up and moves his car.

Two days later - same thing. "A snow emergency has been declared," blares the radio. "Park your cars on the even-numbered side of the street." Louie gets up and does what he’s told.

confused-man (1)

 

Three days later: "There will be a foot of snow today. Park your cars on the...," and then the power goes out.

"What should I do?" a confused Louie asks his wife.

>

>

>

"This time," she says, "why don’t you just leave the car in the garage?"

 

.