ជូនពរ​បុណ្យ​ណូអែល​និង​វីដេអូ​ធ្វើ​ឱ្យ​ទាន់សម័យ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ – 3 របស់​ខ្ញុំ & 30 វិនាទី

របស់​ខ្លួន! Ahead of time, សម្រាប់​ពេល​តែ​មួយ. And this one is our best yet! រីករាយ​ថ្ងៃ​ណូអែល & ទទួល​ពរ​ឆ្នាំ​ថ្មី​ដល់​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា.

 

លោក David & លោក​គី​ម