ភាព​អយុត្តិធម៌ – រឿង​ផ្នែក​ច្បាប់ Cauda Equina រោគសញ្ញា​របស់​ខ្ញុំ

ដោយ​សារ​តែ​វា​គឺ​ជា​ការ​កម្រ​ណាស់, មួយ​ចំនួន​ដែល​បាន​អភិវឌ្ឍ Cauda Equina រោគសញ្ញា​គឺ​ជា​ជន​រង​គ្រោះ​នៃ malpractice វេជ្ជ​សា​ស្រ្ត. រឿង​រ៉ាវ​រៀប​រាប់​ច្រើន, រួម​ជា​មួយ​នឹង​អ្នក​ដែល​បាន​ចងក្រង​ជា​ឯកសារ​មួយ​ចំនួន, ការ​ពិព័រណ៍ CES ត្រូវ​បាន​នាំ​យក​មក​នៅ​លើ​ឬ​បាន​ធ្វើ​កាន់តែ​អាក្រក់​ដោយ malpractice. ដែល​បាន​ផ្ដល់​ឱ្យ​ច្បាប់​គ្រប​ដ​ណ្ត​ប់ malpractice នៅ​ក្នុង​យុ​តា​ធិ​ការ​ខុសប្លែក​គ្នា​និង​ការ​ប្រែប្រួល​នៃ​ពិព័រណ៍ CES របស់​មនុស្ស​គ្នា, គ្មាន​នរណា​ម្នាក់​អាច​ដឹង​ច្បាស់​ទេ​បើ​សិន​ជា… កំ​រោង​អាន​គម្ពីរ​ដ៏​អស្ចារ្យ​បន្ថែម​ទៀត…

s2Member®
%D ដូច​​​នេះ​អ្នក​សរសេរ Blog: