ຕອນ​ເຊົ້າ​ທີ່​ດີ! – ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ

ບາງ​ມື້, ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຂຶ້ນ​ແລະ​ເວົ້າ​ວ່າ, "ຕອນ​ເຊົ້າ​ທີ່​ດີ, ພຣະ​ເຈົ້າ!" Other days we're not so cheery.

ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​, ມີ​ມື້​ຄື​ມື້​ນີ້​ແມ່ນ, ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກ່າວ​ວ່າ "ຕອນ​ເຊົ້າ​ທີ່​ດີ!"

God says, "Good Morning!"

ຄໍາ​ເຫັນ

  1. The heavens are telling of the glory of God; and their expanse is declaring the work of His hands. (Psalm 19:1) Great thought, David. Thanks for sharing.

s2Member®
%D ກວດ​ນີ້: