ເວົ້າ​ຂະ​ຫນາດ​ໃຫຍ່​ສຸດ​ອຸ​ທອນ

ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ສຸດ​ທ້າຍ​ກ່ອນ​ການ​ຜ່າ​ຕັດ (6 ເດືອນ) ຕິດ​ຕາມ​ກ່ຽວ​ກັບ Thur. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປ່ອຍ​ອອກ​ມາ​ເມື່ອ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ຈາກ​ການ​ຜ່າ​ຕັດ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ເຖິງ. ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ເຈັບ​ແລະ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສົນ​ທະ​ນາ​ຜູ້​ທີ່​ຄວນ​ໃຫ້​ສືບ​ຕໍ່​ການ​ດູ​ແລ​ໃນ​ມື້​ຂ້າງ​ຫນ້າ, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ໄປ​ລົງ​ຊີ​ສໍາ​ລັບ​ກວດ​ຂອງ​ອາ​ການ​ແລະ​ບ່ອນ​ທີ່​ແຕ່​ລະ​ຄົນ​ຢືນ​ຢູ່. ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ມາ​ຢູ່​ໃນ “ການ​ອຸ​ທອນ”, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເວົ້າ… ອ່ານ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຫຼາຍ…

s2Member®
%D ກວດ​ນີ້: