Божиќ Поздрав и годишни Ажурирање Видео – 3 мојата & 30 сек

Нејзините до! Ahead of time, еднаш. And this one is our best yet! Среќен Божиќ & Блажен Нова Година на сите вас.

 

Дејвид & Ким