Ние сме назад!

Тоа е долго, бавно патување, но ние сме назад во јасна! It has been a long while since I've posted. Life has been very, многу зафатен за нас за премногу долго. Some of what was faced dictated that it would be better to remove this website and youtube videos from public view. For that, Јас сум навистина жал.

Мој Youtube Видео има речиси 700 ставови во врска со тоа, па сега тоа е наваму и нагоре до 1000! Getting the word out about life with CES. Based on interaction on the internet, тоа е почеста од лекарите се замисли. It isn't, сепак, казна затвор до вашиот кревет или инвалидска количка за остатокот од твојот живот. Maybe not even pain!

Сега за сега, Јас само ја напишам оваа кратка забелешка. More coming soon!

Дејвид
14 Септември 2015