Archives for January 2014

पुच्छ Equina सिंड्रोम अधिक नुकसान कारणीभूत

काहीवेळा तो फक्त समाप्त दिसत नाही. मी माझ्या पुच्छ Equina सिंड्रोम होणारी हानी नंतर मज्जातंतू regrowth झाला म्हणून, मी माझ्या इतर पाऊल आणि वरचा पाय यांना जोडणारा सांधा वेदना किंवा माझ्या उजवीकडे एका दुसऱ्या बाजूला आवडत नव्हते माझ्या उजव्या पाऊल आणि वरचा पाय यांना जोडणारा सांधा मध्ये एक वेदना वाटत सक्षम होते. I had it checked out… More Great Reading

पुच्छ Equina सिंड्रोम माझे जीवन – डेव्हिड Unthank च्या कथा

माझी कथा, पुच्छ Equina सिंड्रोम माझे जीवन, माझ्या स्वत: च्या शब्दात. On video. Enjoy! David Transcript: काय? I was moving a concrete splash pad. Not far, फक्त 18 inches. I tried to lift and slide it… not good. I stood it up on its end and walked it – perfect. Later… More Great Reading

s2Member®
%ड असे ब्लॉगर्स: