आम्ही परत आलो आहोत!

तो एक लांब केले आहे, मंद ट्रिप, पण आम्ही स्पष्ट परत आलो आहोत! It has been a long while since I've posted. Life has been very, खूपच खूप लांब आमच्यासाठी फार व्यस्त. Some of what was faced dictated that it would be better to remove this website and youtube videos from public view. For that, मी खरंच दु: ख आहे.

My YouTube व्हिडिओ जवळजवळ आहे 700 त्यावर दृश्ये, म्हणून आता तो पुढे व त्याहून अधिक आहे 1000! Getting the word out about life with CES. Based on interaction on the internet, तो डॉक्टर कल्पना अधिक सामान्य आहे. It isn't, तथापि, आपली खाट एक वाक्य किंवा आपल्या जीवनात एक व्हीलचेअर. Maybe not even pain!

आता, मी फक्त या लहान टीप लिहू. More coming soon!

दावीद
14 सप्टेंबर 2015