Archives for January 2014

Cauda Equina Syndrome ua puas dua

Tej zaum nws cia li tsis zoo li xaus. Raws li kuv tau muaj paj regrowth tom qab qhov puas tsuaj los ntawm kuv Cauda Equina Syndrome, Kuv twb tau hnov ib tug mob nyob rau hauv txoj kev kuv pob luj taws uas tsis zoo ib yam li tus mob nyob hauv kuv lwm pob luj taws yuav tsis sab tod los ntawm kuv cov neeg ib txoj kev. Kuv yuav tsum muab soj ntsuam kom paub… More Great Reading

Kuv lub neej nrog Cauda Equina Syndrome – David Unthank tus zaj dabneeg

My story, of my life with Cauda Equina Syndrome, in my own words. On video. Enjoy! David Transcript: What happened? I was moving a concrete splash pad. Not far, just 18 inches. I tried to lift and slide it… not good. I stood it up on its end and walked it – perfect. Later… More Great Reading

s2Member®
%d bloggers li no: