Huab cua kub (zoo, ua tau, cav coolant)

 

Lub lim tiam no, peb 98 Cadillac pib to cav coolant. TSIS muaj zoo tshaj plaws....

Vim li ntawd peb coj nws mus rau khw. Puv tawm nws yog ib tug radiator CAP ib tug ncaim phem.

No IS tus zoo tshaj plaws....

Nrog kuv CES, Kuv xav tau ib lub tsheb uas ntau tshaj nruab nrab rov mus hauv and tawm ntawm. Tsheb ingress thiab egress uas yuav tsum tau txawj acrobatic yeej tsis zoo. Rau kuv, uas yog cov tsheb.

Vim peb "Piggy" muaj hnub nyoog, peb paub tias cov uas ntxov los sis lwm hnub, muaj cai kho yuav tsum tau uas muaj ntau tshaj li lub tsheb muaj nqis. Tabsis tamsim no, sib dua cov roj, nws tab tom muaj tsheb thauj mus los pheej yig. TSAV SAUM!!

My_1998_Northstar_V8_Cadillac_Deville