Update – 18 Months AgoMy Journey with Cauda Equina Syndrome Began

18 Months Ago… On Feb 11, 2013, I had never heard of Cauda Equina Syndrome (CES). That changed the next day. This very day, 18 months ago, I awoke with no feeling below my waist. Something very wrong was going on with my body! I didn’t know it then, but I was beginning the journey… More Great Reading

Da dej thaum uas nyob nrog Cauda Equina Syndrome tiag

I’ve reached another milestone! This week I was able to take a full shower while standing! That doesn’t sound like a big deal to some, but to us who deal with Cauda Equina Syndrome standing for any length of time is not an option. One of the things CES takes from you is leg strength…. More Great Reading

Cauda Equina Syndrome – Nyem unforeseen

Kuv yeej tsis xav ntseeg nws… Tiam sis hnub no tau tseeb. as thiv tas los, Kuv muaj ntau zog teeb meem nrog kuv tshuav. Tam sim no yeej pab thaum kuv yeej tseem yuav tau cov peroneal ib leeg torn rau qhov zoo pob luj taws! Xijpeem, Thursday yav tsaus ntuj kuv Cauda Equina Syndrome upped tus ante – Kuv tau qhov mob uas muaj zog nyob hauv kuv… More Great Reading

CES | Lub hli 11 cov Cauda Equina Syndrome

Lub hli 11 muaj twb ya los (thaum muaj lub hli 12 li ntawd, nyob deb, yog li no lig tsev xa). Lub hli 10 twb nrog tej yam uas phem zom rau hauv kuv tus kheej lub neej. Cov no txuas ntxiv mus los ntawm ntau lub hlis 11 zoo li. Kuv twb soj ntsuam nrog cov kev xav ntawm kuv tsev neeg thiab tseem ib tug phooj ywg. Ntawm ob, tus… More Great Reading

s2Member®
%d bloggers li no: