Archives for October 2013

CES | Muaj 8 me cauda Equina Sindromi

Muajin e mia 8 me cauda Equina Sindromi është në librat tani dhe atë që një muaj! Ne u kthye në shtëpinë tonë të vjetër më 6 shtator dhe filloi procesin e Unpacking. Kam marrë pushim nga shtator 6 - 15 kështu që unë mund të të ndihmojë të monitoruar lëvizjen (dhe ndoshta edhe të ndihmojë pak.) … Leximi More Great…

Padrejtësi – My cauda Equina Sindromi Story Ligjore

Për shkak se ajo është e rrallë, disa që zhvillojnë cauda Equina Sindromi janë viktima të gabimeve mjekësore. Tregime anekdotike bollëk, së bashku me disa të dokumentuara, e CES duke u sjellë në ose bërë më keq nga neglizhencë. Duke pasur parasysh ligjet që mbulojnë praktikën e keqe në juridiksione të ndryshme dhe ndryshueshmëria e CES çdo personi, askush nuk mund të jenë të sigurt nëse… Leximi More Great…

Blog Titulli ndryshuar, por ende rreth cauda Equina Sindromi & mua

I have changed the title of my blog. Why? Not out of boredom or just liking change, much has happened since my last post. I’ll soon post about it, but for now we can say that the Lord has changed my view of what has happened to meand His immediate purposes behind it. … Leximi More Great…

s2Member®
%d blogerët si kjo: