Një kujtesë në kohë nga Zoti

Blessed be your nameSot ishte një ditë e madhe në Kishën Baptiste sharra në Pauell, Ohio. Zoti e drejtoi të drejtën muzikë ku gruaja ime dhe unë jemi - atë që një kujtesë në kohë! Atëherë pastori një predikim të madh në "Wrestling with God." So many of Pastor Nuhfer's sermons take a look at old, familiar scripture passages and looks at them with a different light. Ju faleminderit, Zot!

One song that really hit the bullseye was Matt Redman's "Qoftë i bekuar emri yt"...