Good Morning! – nga Perëndia

Disa ditë, ne të ngrihet dhe të thotë, "Good Morning, Zot!" Other days we're not so cheery.

Pastaj ka ditë si sot, kur Perëndia thotë "Good Morning!"

God says, "Good Morning!"

Komente

  1. The heavens are telling of the glory of God; and their expanse is declaring the work of His hands. (Psalm 19:1) Great thought, David. Thanks for sharing.

s2Member®
%d blogerët si kjo: