Padrejtësi – My cauda Equina Sindromi Story Ligjore

Për shkak se ajo është e rrallë, disa që zhvillojnë cauda Equina Sindromi janë viktima të gabimeve mjekësore. Tregime anekdotike bollëk, së bashku me disa të dokumentuara, e CES duke u sjellë në ose bërë më keq nga neglizhencë. Duke pasur parasysh ligjet që mbulojnë praktikën e keqe në juridiksione të ndryshme dhe ndryshueshmëria e CES çdo personi, askush nuk mund të jenë të sigurt nëse… Leximi More Great…

s2Member®
%d blogerët si kjo: