Për Angel Speciale tonë… këdo që ju jeni

 

 

special angel

Thank you to our special Angel, që Perëndia ka dërguar për të na bekuar! Dhuratë juaj që ju të ofruar deri në 22 korrik u prit me përulësi të madhe në aktin tuaj të bindjes dhe dashurisë. Ju nuk do të di, this side of heaven, what it meant to us because no words can describe how we saw the hand of the Lord in His supply of a need. We want you to know how greatly He has used your obedience.

ty

One thought on “Për Angel Speciale tonë… këdo që ju jeni”

Comments are closed.