Fjalët që përshkruajnë përvoja ime me Cauda Equina Sindromi

Just Kohët e fundit kam ardhur nëpër një pasazh në studimin tim të Biblës i cili me të vërtetë foli për mua. It showed me something that has happened with me, por unë nuk e kishte realizuar atë. In 1 Peter 4: 1-2, është shkruar:, "1 Prandaj, që Krishti vuajti në trupin e tij, armatoseni gjithashtu me të njëjtin qëndrim, sepse kushdo që vuan në trup është bërë me mëkatin. 2 Si rezultat, ata nuk jetojnë pjesa tjetër e tokësore të tyre jeton për dëshirat e këqija të njeriut, por për vullnetin e Perëndisë." [1Në 4:1-2 ALB]nature-243483_640

Gjatë 20 muaj kam jetuar me Cauda Equina Sindromi, Perëndia ka ndryshuar ngadalë fokusin tim nga unë te Ai. As these verses say, Unë jam bërë me mëkatin. Now that doesn't mean I won't, vetëm se fokusi im është tani në një drejtim tjetër - një drejtim lart te Perëndia. As such, gjërat që dikur e mbajtura kënaqësi për mua - dhe të më mbajtur nga të qenit i afërt me Perëndinë - janë në pasqyrë e pasme e mia view. I want to live the rest of my life 100% për vullnetin e Perëndisë.