வந்துவிட்டோம்!

இது ஒரு நீண்ட வருகிறது, மெதுவாக பயணம், ஆனால் நாம் தெளிவாக மீண்டும் இருக்கிறோம்! It has been a long while since I've posted. Life has been very, மிகவும் நீண்ட எங்களுக்கு மிகவும் பிஸியாக. Some of what was faced dictated that it would be better to remove this website and youtube videos from public view. For that, நிச்சயமாக நான் வருந்துகிறேன்.

என் YouTube வீடியோ கிட்டத்தட்ட உள்ளது 700 அது காட்சிகள், அதனால் இப்போது அது முன்னோக்கி மற்றும் மேல் உள்ளது 1000! Getting the word out about life with CES. Based on interaction on the internet, அது மருத்துவர்கள் கற்பனை விட மிகவும் பொதுவான. It isn't, எனினும், உங்கள் படுக்கை ஒரு தண்டனை அல்லது உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரு சக்கர நாற்காலியில். Maybe not even pain!

இப்போது, நான் மட்டுமே இந்த குறுகிய குறிப்பு எழுத. More coming soon!

டேவிட்
14 செப் 2015