ప్రేగుల పెద్ద మాట్లాడటం

నేను నా శస్త్రచికిత్స అనంతర చివరి (6 నెలలు) Thur లో అనుసరించండి. నేను ఇప్పుడు శస్త్రచికిత్స అనుసరించాల్సి నుండి విడుదల చేస్తున్నాను. సర్జన్ మరియు నేను షిల్లర్ నిరంతర సంరక్షణ అందించాలి ఎవరు చర్చిస్తున్నారు, మేము లక్షణాలు చెక్లిస్ట్ డౌన్ ఉండేవి మరియు ప్రతి ఒకటి ఎక్కడున్నానో. మేము చేరినపుడు “ప్రేగుల”, నేను మాట్లాడుతున్నాను… మరిన్ని గ్రేట్ పఠనం…

s2Member®
%d ఈ వంటి బ్లాగర్లు: