బ్లాగు శీర్షిక మార్చబడింది కానీ ఇప్పటికీ క్వాడా ఎక్వినా సిండ్రోమ్ గురించి & నాకు

నా బ్లాగు యొక్క శీర్షిక మార్చిన. ఎందుకు? కాదు విసుగు నుండి లేదా కేవలం మార్చు ఇష్టపడటం, చాలా నా చివరి పోస్ట్ నుండి జరిగిన. నేను వెంటనే దాని గురించి పోస్ట్ చేస్తాము, కానీ ఇప్పుడు కోసం మేము లార్డ్ నాకు జరిగిన ఏమి నా మార్చుకున్నారు చెబుతాను… మరియు దాని వెనుక అతని తక్షణ ప్రయోజనాల. … మరిన్ని గ్రేట్ పఠనం…

s2Member®
%d ఈ వంటి బ్లాగర్లు: