5 สัปดาห์ที่จะมีชีวิตอยู่ – สัปดาห์ 1

จากชายคนหนึ่งในกระจกการศึกษาพระคัมภีร์: Finding a Deeper Personal Relationship with God

The Big Idea: The turning point of our lives is when we stop seeking the God we want, และเริ่มมองหาผู้ที่เป็นพระเจ้า.

ลองนึกภาพคุณหมอบอกคุณ, "I'm sorry, but you only have five weeks to live." What would be important to you? What would you want to do, and with whom? In this lesson we start delving into the five most important realms of a man's life. I'm going to start off by telling you the greatest lesson I've ever learned. We'll talk about how your life and legacy--whether 5 more weeks or 50 more years--can be filled with love, peace, joy, significance, purpose, beauty, worship, awe, great relationships, and leaving the world a better place.

http://www.maninthemirror.org/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=286&video_id=3130