ปรับปรุง cauda equina ซินโดรม 4 ปีปล่อยตัว!

I've been meaning to do annual updates, อย่างไรก็ตาม, ชีวิตกำลังยุ่ง. ในที่สุดผมก็มีคนนี้ทำ - for my 4th anniversary of living with cauda ม้าซินโดรม. ดังนั้นไม่ต้องกังวลใจต่อไป, นี่คือการปรับปรุง 4 ปี!